TJÄNSTER

Hur går det till att isolera med Lösull?

Titta på videoklippet till höger så får du en bra bild. Videon
visar när vi isolerar en villa i Kalmar län i samband med en om- och tillbyggnad.

Vi arbetar i huvudsak med följande verksamhetsområden:

  • isolering och tilläggsisolering av
  • vind
  • tak
  • golv
Vi jobbar i huvudsak med följande verksamhetsområden:

Lösullsisolering

Lösullsisolering av vindsbjälkar, golvbjälklag, snedtak och väggar. Vi använder oss i huvudsak av stenull från PAROC® – det i särklass mest använda och beprövade lösullsmaterialet på marknaden.

Vi arbetar både med isolering av nya byggnader och tilläggsisolering av befintliga. Vi utför isolering och tilläggsisolering av vind, tak och golv. Arbetet för en normalstor villa klaras av på under en dag även om vi gör kompletteringsarbeten.

Vi isolerar även nya snedtak, väggar och golvbälklag med lösull.

Kompletteringsarbeten

Kompletteringsarbeten på vindsbjälklag. Exempelvis montage av luftspalter för att tillgodose takfotsventilation, byggnation av brädgångar på vindsbjälklag med mera. Vi har material och erfarenhet som gör att vi ordnar tilläggsisolering av vind och tak snabbt och effektivt med hög kvalitet.

Utsugning

Utsugning av lösullsisolering som ligger på vindsbjälklag. Detta är en kraftigt ökande del av lösullarbetet, beroende på att allt fler av de fastigheter som renoveras, byggs om, eller rivs redan är
isolerade med lösull. Beroende på förutsättningarna kan lösullen antingen återvinnas och sugs då i säck, eller slängas och sugs då direkt i container. Det är en mycket smidig och lönsam åtgärd både för kunden och miljön.

Fotografering med värmekamera

I befintliga konstruktioner är det många gånger svårt att veta var man i första hand ska sätta in sina energibesparande åtgärder. Det vill säga var man ska tilläggsisolera, Är det vind, tak, golv eller fönster? Vissa saker är ofta mycket enkla att åtgärda om man bara vet om dem. Till exempel otätheter runt fönster och dörrar.

För att få en bra uppfattning om situationen i just ditt hus kan vi hjälpa dig med en värmekamerafotografering. Efter fotograferingen får du en kort sammanfattning av statusen samt
förslag på åtgärder. Det svåra med en fotografering med värmekamera är inte att ta själva bilderna utan att göra rätt inställningar på kameran samt att tolka resultaten