PROJEKT

Sprutisolering – effektivt och tidssparandeSprutisolering är mycket tidseffektivt och vi kan idag tack vare sprutisolering utföra arbeten på endast en dag vilka annars skulle kräva betydligt längre tid. Nedan kan du se några av våra projekt där sprutisolering har tillämpats.

Platt tak- sprutning underifrån

Isolering av verkstadslokal med platt tak i Oskarshamn. Plast monteras på takstolarna och glespanel sätts med cc 300 mm. Vi tar hål i plasten på flera ställen och sprutisoleringen sker genom att vi sprutar med lösull underifrån. Hålen lagas med speciellt framtagen tejp från Paroc.

Tilläggsisolering av golvbjälklag Tilläggsisolering av golvbjälklag underifrån med Paroc lösull och klimatskiva. Det aktuella projektet ligger i Karlshamn, Blekinge.

Vi gör arbetet i följande steg:
1. Rivning av befintlig blindbotten, tömning av bjälklag och bortforsling av material. (Detta steg görs ibland av byggare eller slutkund själv.)
2. Montage av Paroc klimatskiva.
3. Sprutning av lösull. Vanligtvis använder vi Paroc lösull (stenull) men det går lika bra med Ekofiber (cellulosa) eller Knauf (glasull).

GolvbjalklagMedLosull-4-bilder
Tilläggsisolering – 1 1/2 plansvillaTilläggsisolering av en och en halvplansvilla från 70-talet i Kalmar län. Villan hade 15 cm mineralull på vinden ovanför snedtaken. Luftspalt monterades för att säkerställa luftcirkulation och att ullen inte ligger mot yttertak. Komplettering med 35 cm Paroc lösull.
Tilläggsisolering av vind med förråd i flerbostadshus
Tilläggsisolering av en vind med lägenhetsförråd i ett flerbostadshus. I samband med tilläggsisoleringen revs de gamla förråden och nya monterades. Arbetet omfattade följande moment:

  • Rivning och bortforsling av gamla förråd
  • Uppstolpning och byggnation av nytt golv med golvspånskivor
  • Tilläggsisolering med 300 mm lösull
  • Klä in takfoten med råspont
  • Montering av nya förråd
Totalentreprenad – Nybyggd restauranglokalPå Badholmen i Oskarshamn byggdes en ny restauranglokal i två plan. Här monterade vi luftspalter, spikar landgång och sprutisolerade med lösull från Paroc. Invigningen ägde rum hösten 2010.