Paroc

PAROC® Lösull är ett rent naturmaterial, tillverkat av sten. Det har suveräna egenskaper som:
– obrännbart
– brandskyddar
– behåller sin form
– blåser inte omkring
– ljudisolerande
– absorberar inte fukt
– livslång isoleringseffekt

PAROC® Lösull är klassad i bästa brandklass Euroklass A1. Det innebär att den kan läggas direkt mot skorstensstock och ventilationskanaler. Den skyddar dessutom brännbara delar vid brand. Boverket rekommenderar stenull i konstruktioner där kraven på brandsäkerhet är höga.

PAROC® Lösull fördelas i ett jämnt lager över bjälklaget och isolerar effektivt även i svåråtkomliga hörn. Värmekonduktivitet i öppna bjälklag är λD 0,041 W/m °C. I slutna konstruktioner är λD normalt 0,036 W/m °C, men man kan även komma ner till 0,034 W/m °C genom att öka mängden isolering som sprutas in i konstruktionen.

PAROC® Lösull har minsta möjliga sättningspåslag på vindsbjälklag S2, ≤ 5 %. I vertikala konstruktioner som t ex snedtak eller väggar är sättningspåslaget ≤ 1 % på grund av ökad vikt. Det betyder samma goda isolerförmåga år efter år.

PAROC® Lösull håller måttet, oavsett luftfuktighet. Den absorberar inte fukt och ger inte upphov till bildning av mögel eller mikrobiell påväxt.

PAROC® Lösull är stabilt och ligger stadigt på plats. Den optimala vikten gör att den inte blåser omkring och lägger sig i drivor. Det innebär en säker isolering för byggnadens hela livslängd.

PAROC® Lösull består av riven stenull, ett helt oorganiskt material. Den innehåller inga kemikalier eller andra beståndsdelar som kan ge upphov till korrosion eller mögel.

PAROC® Lösull är ett CE-märkt material.

Vi har samlat en del nyttig information om Paroc lösull och andra produkter under dokument.

För mer information om Paroc lösull vänligen se Parocs hemsida.