Ekofiber

Ekofiber är en cellulosabaserad lösullsisolering. Vi på ISAB använder oss mestadels av produkten Ekofiber Vind som kan sprutas både på plana bjälklag och i slutna konstruktioner.

Ekofiber Vind
Ekofiber Vind är produkten för öppna konstruktioner främst vindsbjälklag. Produkten går även att använda i alla andra typer av konstruktioner – väggar, golvbjälklag och snedtak.

Produkten är en cellulosafiber av lösullstyp tillverkad av återvunna tidningar i en defibreringsprocess. Produkten är flammskyddsimpregnerad för att skydda mot brand, mögel och glödbrand. Impregnerad med H3BO3 och Na 2B407+10 H20. Dessa utgör ca 12 vikts % av produkten. Råvaran utgörs av återvunna dagstidningar till ca 88 vikts %.

Värmekonduktivitet i såväl öppna som slutna bjälklag är λD 0,040 W/m °C.

Vi sprutar Ekofiber Vind med följande densiteter:

Konstruktion Densitet (kg/m3)
Plant öppen vind 28
Slutet utrymme 0-45˚ 43
Slutet 46-90˚ 54

 

Ekofiber Vägg
Ekofiber Vägg är avsedd för installation i slutna konstruktioner – väggar, golvbjälklag och snedtak.

Produkten är en cellulosafiber av lösullstyp tillverkad av återvunna tidningar i en defibreringsprocess. Produkten är flammskyddsimpregnerad för att skydda mot brand, mögel och glödbrand. Impregnerad med H3BO3. Den utgör ca 5 vikts % av produkten. Råvaran utgörs av återvunna dagstidningar till ca 95 vikts %.

Värmekonduktivitet i såväl öppna som slutna bjälklag är λD 0,040 W/m °C.

Vi har samlat en del nyttig information om Ekofiber under dokument.

För mer information vänligen se Ekofibers hemsida.